Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SKKP

Do zadań  Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego należy w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na terenie powiatu;

2) koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

3) przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie informacji ze zdarzenia – meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa, obsługa urządzeń monitoringu pożarowego;

4) dokonywanie bieżącej oceny powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;

5) przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa;

6) współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania;

7) dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej, jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych jednostek na terenie powiatu według ustalonych zasad postępowania;

8) prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi według odrębnych ustaleń;

9) powiadamianie przełożonych oraz władz powiatowych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu;

10) prowadzenie , obsługa i aktualizacja komputerowych baz danych;

11) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Powiatowego Stanowiska Kierowania