Kierownictwo Komendy

 

 

Komendant Powiatowy PSP

mł. bryg. mgr inż. Robert Cieśla

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

bryg. mgr inż. Piotr Gadowski


 Komendant Powiatowy PSP w Bochni przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00.
Zainteresowane osoby proszone są o uzgodnienie terminu spotkania
telefonicznie nr 14 611 60 97