Harmonogram zajęć w 2018

Plan szkolenia strażaków jednostek OSP w 2018 r.

1. Harmonogram zajęć szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP w terminie 13.01.2018 r.-27.03.2018 r.

Harmonogram zajęć

2. Harmonogram zajęć szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP w terminie 13.01.2018 r.-29.03.2018 r.

Harmonogram zajęć

3. Harmonogram zajęć szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP w terminie 06.04.2018r.-10.04.2018 r.

Harmonogram zajęć – szk. ratownictwo techniczne – 06-10.04.2018

4. Harmonogram zajęć szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP w terminie 06.04.2018r.-17.04.2018 r.

Harmonogram zajęć – szk. ratownictwo techniczne – 06.04.-17.04.2018 r.

5. Harmonogram szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego w terminie 18.05.-21.05.2018 r.

Harmonogram szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratown. 18.05.-21.05.2018 r.

6. Harmonogram szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego w terminie 18.05.-28.05.2018 r.

Harmonogram szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratown. 18.05.-28.05.2018 r.

7. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP)

Harmonogram szkolenia dowódców OSP 06.07-17.07.2018 r.