Dowództwo JRG Bochnia

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. kpt. mgr inż. Robert Cieśla

 

 

p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. asp.  inż. Grzegorz Gac