Dowództwo JRG Bochnia

 

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr inż. Robert Cieśla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

 asp. sztab.  inż. Grzegorz Gac