Dowództwo JRG Bochnia

 

 

p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. asp.  inż. Grzegorz Gac