Dowództwo JRG Bochnia

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr inż. Robert Cieśla

 

 

p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 asp. sztab.  inż. Grzegorz Gac