Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KSRG

Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2018 – Wnioski

W roku 2018 dotacje będą realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Źródłem finansowania przedsięwzięć poza środkami zapisanymi w ustawie budżetowej jest też rezerwa celowa na realizację „Programu”.

Rozdział dotacji powinien zostać dokonany niezwykle starannie, gdyż niemożliwym jest  bowiem przesuwanie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

W ramach przedsięwzięć „Inwestycje budowlane (remonty strażnic)” należy planować środki na remonty bieżące i adaptacyjne obiektów strażnic, w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy planować w tej pozycji wydatków inwestycyjnych, związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.

Dofinansowanie zakupów sprzętu w ramach środków inwestycyjnych (od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 10 000 zł) realizowane będzie przy zapewnieniu środków własnych lub z innych źródeł w wysokości min. 50% wartości sprzętu (z wyjątkiem pojazdów pożarniczych).

Dofinansowanie zakupów sprzętu w ramach wydatków bieżących będzie realizowane przy zapewnieniu środków własnych lub innych źródeł w wysokości ok. 50 % wartości zadania. Zgodnie z zasadami od bieżącego roku jednostka OSP musi jedynym posiadaczem rachunku bankowego wskazanego jako właściwy do przekazania środków dotacji, zobowiązana jest do utrzymania tego rachunku nie krócej niż do dnia zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania publicznego oraz musi posiadać aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby reprezentujące Ochotniczą Straż Pożarną przy podpisywaniu umowy muszą być zgodne z wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego wyciąg należy dołączyć do umowy.

            Informujemy również, że dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nie będą udzielane dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewidziane na realizację zdania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

W ramach wydatków bieżących nie można planować zakup usług w zakresie naprawy i remontu sprzętu (np. konserwacji, przeglądów wymaganych w ramach gwarancji i okresowych, naprawy, remontu sprzętu,  wymiana węży hydraulicznych, remont samochodu).

Poniżej znajduje się zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP na 2018 r.

Zakres przedmiotowy ksrg na 2018 r

 

W załączaniu przekazujemy wnioski na zakupy inwestycyjne, wydatki bieżące w plikach xls i doc.

Wniosek wydatki bieżące 2017-wzór

Wniosek wydatki bieżące 2017 – wzór

Wniosek zakupy inwestycyjne 2017-wzór

Wniosek wydatki inwestycyjne 2017 – wzór

 

Dokumenty związane z dotacją środków KSRG – Materiały aktualne na rok 2016

Zasady i dobre praktyki rozliczania dotacji KSRG

zasady_i dobre praktyki rozliczenia – pdf.

Wzór umowy

umowa KSRG – pdf.

Wniosek na zmianę asorytmentu

zmiana_asortymentu – doc.