Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

JRG

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP w Bochni

 

Integralną część Komendy stanowi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza. JRG to wewnętrzna komórka Komendy, specjalnie umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. JRG realizuje zadania określone w § 5 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego KP PSP, a mianowicie:
1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze;
2) utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych;
3) współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi
w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych;
4) prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu;
5) organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) realizacja zadań z zakresu spraw szkoleniowych;
7) organizowanie toku służby zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym rozkładem dnia;
8) utrzymywanie właściwej dyscypliny wewnętrznej;
9) dbałość o powierzone środki trwałe i właściwą eksploatację innego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki;
10) tworzenie warunków do osiągania wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych;
11) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (nie wymagające interwencji serwisu) będącego na wyposażeniu jednostki;
12) wykonywanie okresowych badań sprzętu;
13) prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
14) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
15) sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych;
16) realizowanie zadań zmierzających do podnoszenia sprawności fizycznej strażaków pełniących służbę w jednostce;
17) dbałość o powierzone środki trwałe i właściwą eksploatację innego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki;
18) nadzór nad gotowością techniczną pojazdów, sprzętu silnikowego
i specjalistycznego w zakresie przygotowania do działań operacyjnych;
19) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym użytkowanych obiektów i pomieszczeń.