Obsada SKKP

Obsada Osobowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

Dyżurny Operacyjny – st. kpt. inż. Marek Kufta

Dyżurny Operacyjny – kpt. inż. Paweł Jajecznica

Dyżurny Operacyjny – kpt. inż. Tomasz Górka 

Dyżurny Operacyjny – asp. Jarosław Jarmuła

Dyżurny Operacyjny – asp. inż. Krzysztof Górka