Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwini”, wybrana została oferta złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

pełna treść informacji :

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwini”.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 4 października 2018 roku o godzinie 18:00.

treść informacji :

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ochotnicza Straż Pożarna w Drwini: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwini.

treść ogłoszenia :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77d557f9-51ec-4d28-be92-98c45b1d35d5

 

Dokumenty do pobrania :

OSP Drwinia – SIWZ
OSP Drwinia – Załącznik nr 1 do SIWZ Szczeółowy opis zamówienia
OSP Drwinia – Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta
OSP Drwinia – Załącznik nr 3 do SIWZ – Spełnienie warunków udziału w postępowaniu
OSP Drwinia – Załącznik nr 4 do SIWZ – Przesłanki Wykluczenia z postępowania
OSP Drwinia – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw
OSP Drwinia – Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy
OSP Drwinia – Załącznik nr 7 do SIWZ – Przynależność do grupy kapitałowej
OSP Drwinia – Załącznik nr 8 do SIWZ – Klauzura RODO