Komórki Organizacyjne

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych:

Naczelnik wydziału – mł. bryg. mgr inż. Matyasik Paweł

Starszy specjalista mł. kpt. mgr Klecki Łukasz

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych:

Kierownik sekcji – mł. bryg. mgr inż. Dymura Anna

Inspektor – mgr inż. Lalik Marta

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych:

Kierownik sekcji – st. kpt. inż. Wydrych Gerard

Starszy specjalista – mł. bryg.  mgr inż. Sajak Witold

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych:

Kierownik sekcji – mł. bryg. mgr Mroczek Mirosław

Inspektor – inż. Kumor Waldemar

Stanowisko pracy ds. Finansów:

Główny księgowy – mł. bryg. mgr Kica Barbara

Inspektor – mgr Gawłowicz Małgorzata