Baza Telefoniczna

Centrala:

 tel. 14 611-60-97 lub 14 611-60-98

fax. 14 611-61-00

e-mail: kppspbochnia@straz.krakow.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza – tel. 14 614 92 35

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych – tel. 14 614 92 34

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 

 tel. 14 614 92 36 lub 14 614 92 37

fax. 14 611 96 61

 

Sekcja ds. :

– Organizacyjno-Kadrowych – tel. 14 614 92 31

– Kontrolno-Rozpoznawczych – tel. 14 614 92 33

– Kwatermistrzowsko-Technicznych – tel.14 614 92 30

Stanowisko pracy ds.:

– Bhp – tel. 14 614 92 33

– Finansów – tel.14 614 92 32

– Sekretariat – tel. 14 611 60 97 ; 14 611 60 98