Burze i ulewy w powiecie bocheńskim 29 czerwca 2020 r.

Dnia 29 czerwca 2020 roku na terenie powiatu bocheńskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 42 razy. Przyczyną  licznych interwencji była   burza oraz intensywne opady deszczu. W usuwanie skutków nawałnicy  zaangażowane zostały siły i środki z JRG KP PSP w Bochni oraz wielu jednostek OSP .

W wyniku intensywnych opadów deszczu podtopione  lub zalane zostały obiekty użyteczności publicznej . Wśród nich wymienić można szkoły podstawowe w Żegocinie i Tarnawie, przedszkole w Łąkcie Górnej oraz budynek Urzędu Gminy w Żegocinie. Budynki mieszkalne zalane zostały w Żegocinie, Łąkcie Dolnej, Muchówce, Zbydniowie, Tarnawie i Lipnicy Górnej. Ponadto podtopione zostały zakłady produkcyjne na terenie Bochni oraz  tartak w Lipnicy Górnej .

Działania strażaków JRG KP PSP Bochnia oraz OSP z terenu powiatu polegały na zabezpieczaniu zagrożonych obiektów przed dostaniem się wody do pomieszczeń, wypompowywaniu wody z zalanych  piwnic   oraz  udrażnianiu zatkanych przepustów.

O godzinie 1432 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Bochni  otrzymał informacje, że w wyniku uderzenia pioruna zapalił się budynek mieszkalny w miejscowości Trzciana. Do gaszenia pożaru  zadysponowane zostały  zastępy z JRG Bochnia oraz  OSP Trzciana,  Leszczyna i  Kamionna. W działaniach gaśniczych brało udział 30 strażaków, 5 samochodów gaśniczych, samochód operacyjny i podnośnik hydrauliczny. Po ugaszeniu pożaru uszkodzony budynek zabezpieczono przed zalaniem deszczem plandekami rozłożonymi na dachu. W trakcie prowadzonych działań do Kierującego Działaniem Ratowniczym zgłosiła się osoba uskarżająca się na zawroty i ból głowy. Osobie tej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano ją Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Działania gaśnicze zakończono o godzinie 1717.

O godzinie 1609 do SKKP wpłynęła informacja o uderzeniu pioruna w budynek mieszkalny w miejscowości Grobla. Do zdarzenia  zadysponowano   zastęp GBARt 2,5/16 z JRG Bochnia oraz trzy zastępy  z OSP Drwinia, Dziewin i  Grobla. Po przyjeździe na miejsce ustalono, że budynek nie zapalił się,  jednak w wyniku uderzenia pioruna uszkodzone zostało pokrycie dachu, przewód kominowy oraz  instalacja elektryczna. Podobnie jak w Trzcianie budynek został zabezpieczony przed opadami deszczu plandeką rozłożoną na dachu.

W czasie, gdy na terenie gminy Drwinia i  Trzciana prowadzono działania gaśnicze, na terenie gminy Żegocina wypompowywano wodę z zalanych budynków, w Łapanowie oraz Lipnicy Murowanej strażacy budowali zapory przeciwpowodziowe, ponieważ gwałtowne opady deszczu groziły   wystąpieniem wody z koryt rzek  Stradomka i Uszwica. W Łapanowie działania polegające na przygotowaniu   worków z piaskiem oraz rozkładaniu zapór przeciwpowodziowych prowadzili strażacy z OSP Łapanów, Zbydniów, Sobolów, Wolica i Lubomierz oraz z JRG Bochnia.

W Lipnicy Murowanej w obronę zabytkowego kościoła  zaangażowane zostały jednostki OSP Lipnica Murowana, Lipnica Dolna ,  Lipnica Górna oraz JRG Bochnia.

Ponadto w usuwaniu powalonych na drogi  drzew w Muchówce, Połomiu Dużym, Brzezowej i Borównej  uczestniczyły zastępy OSP  z Muchówki, Nowego Wiśnicza, Łapanowa i Borównej.

Zastępy OSP Trzciana oraz OSP Królówka usunęły drzewa blokujące przepływ wody pod mostami w Trzcianie i Królówce.

 

Opracowanie:  st. kpt. Andrzej Sajak  KP PSP w Bochni            

Zdjęcia: KP PSP w Bochni  OSP Trzciana, , OSP Leszczyna, OSP Tarnawa

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.bochnia.pl

 

Skip to content