Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

W dniach 18,20,26 i 27 marca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się wideokonferencje z druhami z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego. Tematem odpraw szkoleniowych, zorganizowanych w sposób zdalny była obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2. Przedstawiono również sposoby zabezpieczenia ratowników, a także ewentualny zakres prowadzenia działań ratowniczych. W wideokonferencji uczestniczyli:

 • Komendant Powiatowy PSP w Bochni – mł. bryg. Robert Cieśla,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni – bryg. Piotr Gadowski,
 • Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych – mł. bryg. Paweł Matyasik,
 • Naczelnicy i dowódcy szczebla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarny

Podczas odpraw omówiono mi.in.:

 • zasady postępowania oraz instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną,
 • procedurę GIS MSWiA dot. postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem,
 • procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19 (wytyczne dla jednostek OSP z ksrg),
 • zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi oraz środki ochrony indywidualnej ratownika,
 • zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2,
 • zasady prowadzenia dezynfekcji przygotowane przez SGR CHEM-EKO „Warszawa 6”,
 • zasady oraz rejon prowadzenia działań informacyjnych przez jednostki OSP, zachęcających mieszkańców oraz innych osób przebywających na terenie gminy do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania,
 • obowiązek zgłaszania wszelkich działań podejmowanych z wirusem SARS-CoV2 (wyjazdy, zakupy, akcje infromacyjne, itp.).

Na zakończenie wideokonferencji przypomniano wszystkim druhom jednostek OSP o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dot. reżimu sanitarnego.

Tekst: mł. bryg. Paweł Matyasik

Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

 

Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

 

Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

 

Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

 

Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

 

Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

 

Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

 

Szkolenie jednostek OSP dot. koronawirusa COVID-19

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.bochnia.pl

 

Skip to content