„Kręci mnie bezpieczeństwo … w wakacje”

 

W dniach 24 i 25 maja b.r. w świetlicy wiejskiej w Łapczycy oraz na hali widowiskowo – sportowej w Bochni w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” zgromadziło się około 400 uczniów gimnazjów wraz z nauczycielami, dyrektorami komórek nadzorujących sprawy edukacji w jednostkach samorządowych oraz przedstawiciele podmiotów, które włączyły się do przedmiotowej akcji. Celem spotkania gimnazjalistów z prelegentami z Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Sanepidu było wysłuchanie wykładów o tematyce związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem podczas spędzania wakacji. W ramach tych spotkań mł. bryg. Witold Sajak reprezentujący naszą komendę szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo pożarowe w budynkach, omówił zasady ewakuacji i posługiwania się sprzętem gaśniczym. Przybliżył także zgromadzonej widowni obowiązujące przepisy przeciwpożarowe dotyczące rozpalania ognisk. Wykład zawierał także wskazówki związane z bezpiecznym biwakowaniem w namiotach oraz jak uchronić się przed skutkami niebezpiecznych zjawisk pogodowych w porze letniej – nawałnic, orkanów i intensywnych opadów deszczu.
Tematem wykładu funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie były zagrożenia ze strony nowych substancji psychoaktywnych, natomiast pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie swoje wystąpienia poświęcili na profilaktykę zakażeń wirusem HIV oraz omówili problem narkomanii oraz skutki stosowania dopalaczy przez młodzież.
Spotkania edukacyjne z młodzieżą gimnazjalną odbyły się dzięki współpracy kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bochni, które wspólnie zasiadło na widowni i wysłuchało prelekcji skierowanych do młodzieży.
Spotkania edukacyjne z gimnazjalistami z Bochni i Łapczycy to nie jedyne działania jakie realizuje KP PSP w Bochni dla poprawy bezpieczeństwa wśród młodzieży z terenu naszego powiatu, bowiem na okres przedwakacyjny i wakacje zaplanowano kolejne działania prewencyjne: kontrole obiektów letniego wypoczynku, rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczych na kąpieliskach oraz pogadanki szkoleniowe z wypoczywającą młodzieżą.

 

 

Tekst: mł. bryg. Witold Sajak

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni