Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

W dniu 30  stycznia  2018  roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Bochni odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku  Komendanta Powiatowego PSP.

W dniu 26 październik 2017r. Pan st. bryg. Krzysztof Kokoszka wystąpił do Komendanta Głównego PSP, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,   z raportem o zwolnienie ze służby w Państwowej Straży Pożarnej. Pan Komendant Główny PSP w całości uwzględnił żądanie funkcjonariusza i Decyzją z dnia 5 stycznia 2018r.  zwolnił Pana st. bryg. Krzysztofa Kokoszkę ze służby  w Państwowej Straży Pożarnej z dniem 31 stycznia 2018r.

Z dniem 1 lutego 2018r. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP   st. kpt. mgr inż. Robertowi Cieśla.

St. bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka z dniem 31 stycznia 2018 r. zakończył czynną  służbę i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Pan st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka  mundur strażacki założył w 1990 roku, kiedy został słuchaczem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Później służbę pełnił  kolejno  w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, od roku 2003 r. kierował Komendą  Powiatową  PSP w Bochni.

Obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni z dniem   1 lutego 2018 r. zostały powierzone st. kpt. mgr niż.  Robertowi Cieśla. Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, jak również Prywatnej Wyższej  Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 01 września 1995r. W Komendzie Powiatowej PSP w Bochni pełni  służbę od 1 kwietnia 1997 r., zdobywając doświadczenie na wielu  zajmowanych stanowiskach. Na ostatnio zajmowanym stanowisku, od dnia 25 marca 2016 r. kierował Jednostką  Ratowniczo-Gaśniczą  PSP   w Bochni.