Narada operacyjno – szkoleniowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni w dniu 1 grudnia 2017 r.

W dniu 1 grudnia 2017 r. w sali budynku Domu Kultury w Siedlcu odbyła się narada operacyjno – szkoleniowa z udziałem Komendantów Gminnych OSP, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG oraz pracowników UG/M zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu bocheńskiego. W naradzie wzięli udział również:

 • V-ce Starosta Bocheński- Józef Mroczek
 • st. bryg. Krzysztof Kokoszka –Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Bochni
 • bryg. Piotr Gadowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni,
 • Druh Tadeusz Cichoń – Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni
 • Druh Stanisław Cagiel- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Bochni

 

Naradę przeprowadzono według programu zatwierdzonego przez Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. Omówiono między innymi następujące zagadnienia:

 1. Przygotowanie operacyjne jednostek OSP z KSRG.
 2. Dofinansowanie ze środków MSWiA jednostek OSP z powiatu bocheńskiego
 3. Wnioski i uwagi z inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP za rok 2017.
 4. Zrealizowane szkolenia w roku bieżącym oraz plan szkolenia na 2018 r. dla druhów OSP biorących udział  w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
 5. Omówienie zmian w rozporządzeniu MSWiA z 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego.
 6. Najważniejsze zasady zawarte w instrukcji w sprawie łączności w sieciach radiowych UKF
  w Państwowej Straży Pożarnej
 7. Nowy system łączności radiowej UKF w powiecie bocheńskim oparty
  o zasadę votingu.
 8. Sprawy bieżące dotyczące działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.
 9. Sposoby zabezpieczania miejsca zdarzenia podczas działań na autostradzie i drogach publicznych.
 10. Zagadnienia z zakresu BHP podczas działań ratowniczych.
 11. Zagrożenia stwarzane przez tlenek węgla. Omówienie kampanii społecznej pod nazwą „Czad i ogień – obudź czujność”.
 12. Zabezpieczenie strażnic OSP przed włamaniem i kradzieżą mienia.
 13. Konieczność przełożenia systemu ELTE GPS z w przypadku zakupu nowego pojazdu przez OSP i wycofania dotychczas użytkowanego.
 14. Zgłaszanie w każdą sobotę drogą radiową informacji o stanie  gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do KSRG.
 15. Wykonywanie przeglądów aparatów ochronny dróg oddechowych OSP przez naszą Komendę Powiatową PSP.