VII Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Powiatu Bocheńskiego

VII Powiatowe Zawody OSP

 

17 września 2017 roku – dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Więckowskiej – Burmistrz Nowego Wiśnicza na stadionie Klubu „KS Szreniawa  Nowy Wiśnicz” mimo niesprzyjającej pogody rozegrane zostały VII  Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Powiatu Bocheńskiego. Wzięło w nich udział 20 drużyn. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch konkurencjach: Sztafeta pożarnicza    7 x 50 z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Przed rozpoczęciem rywalizacji Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych – ks. Stanisław Szczygieł pobłogosławił nowy tor przeszkód dla drużyn młodzieżowych zakupiony ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni.

Komendantem zawodów był Dh Edward Oświęcimka, spikerem Dh Rafała Dabrowski. Komisji sędziowskiej, złożonej ze strażaków Komendy Powiatowej PSP w Bochni przewodniczył st. kpt. Paweł Frączek z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej.

                        Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

 

Grupa „A”

 

1 miejsce OSP Bieńkowice z wynikiem   109,75           Pkt
2 miejsce OSP Cerekiew z wynikiem   110,21           Pkt
3 miejsce OSP Mikluszowice z wynikiem   115,68           Pkt
4 miejsce OSP Łazy z wynikiem   116,83           Pkt
5 miejsce OSP Trzciana z wynikiem   124,13           Pkt
6 miejsce OSP Sobolów z wynikiem   125,08          Pkt
7 miejsce OSP Łąkta Górna z wynikiem   130,39          Pkt
8 miejsce OSP Lipnica Górna z wynikiem   139,47          Pkt
9 miejsce OSP Stary Wiśnicz z wynikiem   211,13           Pkt

Grupa „C”

 

1 miejsce OSP Cerekiew z wynikiem  138,72            Pkt
2 miejsce OSP Bogucice z wynikiem   156,21           Pkt

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy

 

1 miejsce OSP Mikluszowice z wynikiem 1040,53    Pkt
2 miejsce OSP Drwinia z wynikiem 1020,38    Pkt
3 miejsce OSP Bogucice z wynikiem 1010,37    Pkt
4 miejsce OSP Trzciana z wynikiem  997,91      Pkt
5 miejsce OSP Wiśnicz Mały z wynikiem 986,68      Pkt

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęta

 

1 miejsce OSP Mikluszowice z wynikiem 1029,75          pkt
2 miejsce OSP Drwinia z wynikiem 1001,75          pkt
3 miejsce OSP Trzciana z wynikiem  951,29           pkt
 

Organizatorami tych zawodów byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, przy współudziale: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Starostwa Powiatowego w Bochni, Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu oraz samorządowców gminnych z terenu powiatu bocheńskiego. Swą obecnością podczas zawodów zaszczycili nas:

Ø  Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni, starosta bocheński,

Ø  st. bryg. Krzysztof Kokoszka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni,

Ø  Stefan Kolawiński –  Burmistrz Miasta Bochnia,

Ø  Małgorzata Więckowska – Burmistrz Nowego Wiśnicza,

Ø  Marek Bzdek – Wójt Gminy Bochnia,

Ø  Józef Nowak – Wójt Gminia Trzciana

oraz mieszkańcy powiatu bocheńskiego. Nad całością przebiegu zawodów czuwali funkcjonariusze wyznaczeni przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Wszystkim drużynom biorącym udział w zawodach zostały wręczone puchary i dyplomy. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej wpłynęły  2  odwołania, z których 1 załatwiono negatywnie (OSP Sobolów), a 1 pozytywnie (OSP Bieńkowice). Kontuzjom uległo 3 zawodników, którym udzielono pomocy doraźnej. Awans do zawodów wojewódzkich uzyskały drużyny, które zajęły pierwsze miejsca.

Tekst: mł. bryg. Paweł Matyasik

VII Powiatowe Zawody OSP

 

VII Powiatowe Zawody OSP
VII Powiatowe Zawody OSP
VII Powiatowe Zawody OSP
VII Powiatowe Zawody OSP
VII Powiatowe Zawody OSP
VII Powiatowe Zawody OSP
VII Powiatowe Zawody OSP
VII Powiatowe Zawody OSP