Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

W dniu 17 sierpnia 2017 r. w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bochni, zorganizowali zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży wypoczywających w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ na terenie CAW  BOREK dużą popularnością w słoneczne dni cieszy się popularne kąpielisko „Balaton”. W spotkaniu z bocheńskimi strażakami i policjantami  uczestniczyło niemal 100 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, które przebywały w tym czasie na kolonii i obozie piłkarskim. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania było bezpieczeństwo nad wodą, ale pogadanka z uczestnikami wypoczynku rozszerzyła tematykę przewodnią o zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas burzy i huraganów, a także bezpieczeństwo pożarowe i znajomość zasad użycia sprzętu gaśniczego i ewakuacji. Na początku zajęć omówione zostały zasady bezpieczeństwa na akwenach wodnych, szeroko omówiono także niebezpieczne zachowania korzystających z wypoczynku nad wodą.W ramach zajęć młodzież mogła zapoznać się z elementami sprzętu do ratownictwa wodnego, zasadami postępowania w przypadku zauważenia osoby tonącej oraz nauczyć się udzielania pomocy tonącym. Przy dużym zainteresowaniu zajęciami słuchaczy, na koniec rozpropagowano wśród młodzieży i opiekunów materiały edukacyjne – broszury, ulotki i Vademecum „Bezpieczne Wakacje”. Zachęcono także młodzież i opiekunów do angażowania się we wszelkie akcje koordynowane lub współorganizowane przez Państwową Straż Pożarną, jak: „Otwarte Strażnice”, „Czad i ogień – obudź czujność”, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny PSP. Pobyt na terenie CAW BOREK w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” zakończono zaproszeniem młodzieży do siedziby KP PSP w Bochni i skorzystaniem z zajęć realizowanych w sali edukacyjnej „Ognik”.

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, oprócz akwenu na terenie CAW

BOREK, bocheńscy strażacy i policjanci w okresie wakacji dokonali rozpoznania operacyjno – prewencyjnego na pozostałych strzeżonych kąpieliskach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, tj.: zalew rekreacyjny w Łapanowie, basen odkryty w Nowym Wiśniczu –  Leksandrowej i Łąkcie Górnej.

Opracowanie / zdjęcia: st. kpt. Witold Sajak