Kampania MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” i program „OGNIK” – podsumowanie okresu przedwakacyjnego

Ogólnopolską kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo” zainaugurował w dniu 22 kwietnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Błaszczak. Głównym celem akcji Ministerstwa, jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami Jubileuszu XXV–lecia Państwowej Straży Pożarnej, a także uroczystym otwarciem rozbudowanej i zmodernizowanej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, były okazją do  rozpoczęcia kampanii  „Kręci mnie bezpieczeństwo” przez bocheńskich strażaków. W dniu 19 maja 2017 r. w ramach w/w uroczystości nasza komenda zorganizowała na bocheńskim rynku piknik strażacki, który przy pięknej pogodzie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, szczególnie tych najmłodszych. Przygotowano wiele atrakcji, takich jak ogródek strażacki, pneumatyczne zjeżdżalnie, konkurencje sprawnościowe, przejażdżki dziecięcym samochodzikiem pożarniczym. Oprócz znakomitej zabawy, dzieci, młodzież, a także dorośli skorzystali z okazji, aby dzięki strażakom z JRG KP PSP w Bochni zaznajomić się z samochodami i strażackim sprzętem ratowniczym, a także poznać zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Podczas prezentacji sprzętu i instruktażu medycznego, strażacy uczyli dzieci  i młodzież, w jaki sposób uniknąć niebezpiecznych sytuacji oraz jak zachować się w obliczu zagrożeń. Przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej, spiker uroczystości przybliżył zadania i rolę, jaką pełni Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne, przedstawił historię oraz statystyki z działań PSP, a także zachęcał młodzież i dzieci do skorzystania z oferty szkoleniowej bocheńskich strażaków w sali edukacyjnej „OGNIK”.

Kolejne tygodnie to kolejne imprezy plenerowe, w których swój udział wzięli strażacy JRG KP PSP w Bochni. W ramach pikników charytatywnych, szkolnych i parafialnych, propagowano w dalszym ciągu kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo” wśród społeczności powiatu bocheńskiego. Równolegle, funkcjonariusze tutejszej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży w sali edukacyjnej „OGNIK”, a także zapoznawali odwiedzających naszą nową komendę ze specyfiką zawodu strażaka. Pamiątką z pobytu przedszkolaków i uczniów w KP PSP w Bochni pozostały nie tylko wrażenia z zajęć w „OGNIKU”, ale również liczne zdjęcia w umundurowaniu i pojazdach pożarniczych.

Podsumowując okres przedwakacyjny kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, KP PSP w Bochni włączyła się w 11 spotkań z mieszkańcami naszego powiatu, w których szacunkowo wzięło udział około 4 tysiące uczestników. Natomiast z zajęć w sali edukacyjnej „OGNIK” od początku bieżącego roku skorzystało blisko 60 zorganizowanych grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z terenu powiatu bocheńskiego i wielickiego – łącznie 1390 osób.

Opracowanie:   st. kpt. Witold Sajak – KP PSP w Bochni
Zdjęcia:   Wojciech Salamon (zdjęcia 1 – 7),   JRG KP PSP w Bochni (zdjęcia 8 – 12)