Zakończenie Szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP realizowane w dniach 21.04-09.05.2017 r.

Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

W dniu 9 maja 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni zostało zakończone szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Celem szkolenia było przygotowanie kierowców konserwatorów OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy  Powiatowej PSP w Bochni w okresie  od  21 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne zostały przeprowadzone na terenie Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 23 druhów. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu całego powiatu.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji.

Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP