Pożary kotłowni w Krzeczowie i Tarnawie – Apel Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 25 stycznia b.r. miały miejsce dwa pożary kotłowni w budynkach jednorodzinnych. Pierwsze zgłoszenie o pożarze w m. Krzeczów wpłynęło do SKKP  PSP w Bochni o godz. 1052 . W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział trzy zastępy  z JRG KP PSP Bochnia oraz dwa zastępy OSP z terenu Gminy Rzezawa (Rzezawa, Krzeczów). Akcja była prowadzona do godziny 1155. Kolejne zgłoszenie o pożarze kotłowni w m. Tarnawa Dyżurny SKKP otrzymał o godz. 1748. Do akcji zadysponowano jeden zastęp   z JRG KP PP Bochnia oraz  dwa zastępy OSP z terenu Gminy Łapanów (Łapanów, Tarnawa). Działania zakończono o godz.1943.

Komenda Powiatowa PSP w Bochni apeluje o przestrzeganie zasad bezpiecznego przechowywania opału gromadzonego w kotłowniach gdzie zamontowane są piece centralnego ogrzewania  oraz zachowania ostrożności przy eksploatacji w/w urządzeń pod kątem zagrożenia pożarowego.

IMG_4467
Archiwum KP PSP Bochnia
IMG_4474
Archiwum KP PSP Bochnia
IMG_4463
Archiwum KP PSP Bochnia
IMG_4466
Archiwum KP PSP Bochnia