PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO SANKTUARIUM W BOCHNI 08.10.2016

Pielgrzymka strażaków do Sanktuarium w Bochni, organizowana na początku października
z okazji Wielkiego Tygodniowego Odpustu ku czci Królowej Różańca Świętego – Matki Boskiej Bocheńskiej, ma już wieloletnią tradycję. W tym roku, na zaproszenie proboszcza
i nowego Kustosza ks.Wojciecha Gałdy, w pochmurny i chłodny sobotni wieczór 8 października licznie przybyli do świątyni przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, władz powiatu, miasta, gmin, Stowarzyszenia Sołtysów i Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej na czele ze Starostą Bocheńskim – Prezesem ZOP ZOSP RP w Bochni Panem Ludwikiem Węgrzynem oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP – mł. bryg. Piotrem Gadowskim.

Łącznie w uroczystościach odpustowych uczestniczyło ok. czterdziestu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego i kilka jednostek z powiatu brzeskiego.

Nabożeństwo uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta OSP ze Starego Wiśnicza pod batutą Kapelmistrza Pana Krzysztofa Wołowca.

Mszę świętą celebrowało kilku księży pod przewodnictwem mł. bryg. ks. Władysława Kuliga – Kapelana Małopolskich Strażaków. W koncelebrze brali udział m.in. ks. dr Kazimierz Fąfara – Zastępca Kapelana Policji Diecezji Tarnowskiej, ks. Stanisław Szczygieł – Kapelan Powiatowy Strażaków Ochotników. W asyście wystąpili strażacy z PSP, OSP oraz policjant.

 

Tekst: mł. asp Grzegorz Nowak.

Zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Mroczek

20161008-img_0032

20161008-img_0016

20161008-img_0015

20161008-img_0022

20161008-img_0023

20161008-img_0031

20161008-img_0027

20161008-img_0029

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.bochnia.pl

 

Skip to content