Akcja „Dni Ochrony Przeciwpożarowej – Otwarte Strażnice 2015”

Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni organizuje akcję „Dni Ochrony Przeciwpożarowej – Otwarte Strażnice 2015”. Przedsięwzięcie to ma na celu popularyzację zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży. W ramach niniejszej akcji oferujemy:

  • bezpośrednie zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ,
  • zapoznanie z samochodami, sprzętem ratowniczym oraz specyfiką służby strażaków,
  • naukę udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy pod okiem strażaków ratowników
  • udzielenie informacji: jak uniknąć sytuacji mogących stworzyć zagrożenie i o postępowaniu w przypadku powstania pożaru lub w obliczu innych zagrożeń.

W celu ustalenia terminu wizyty w naszej jednostce należy zwracać się do wyznaczonych niżej osób tj.:

  • Maciej Wolak, tel. (014) 611 60 97 w. 38
  • mł. bryg. Grzegorz Cieśla , tel. (014)  611 60 97 w. 38

Dla zapewnienia właściwego przebiegu wizyty grupy młodzieży powinny liczyć do 25 osób. Proponowane  godziny zwiedzania: 10:00 – 14:00.

Serdecznie zapraszamy.

straznice

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.bochnia.pl

 

Skip to content