Eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Tegoroczna powiatowa eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, rozegrana 12 kwietnia w gościnnym Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Bochni, została rozegrana z udziałem 24 uczestników, reprezentujących wszystkie miasta i gminy powiatu bocheńskiego. Podobnie jak w latach poprzednich rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych:

grupa I – uczniowie szkół podstawowych,

grupa II – gimnazjaliści,

grupa III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Przybyłych do sali gimnastycznej szkoły uczniów i ich opiekunów powitał Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni – druh Tadeusz Cichoń. Przedstawił komisję, powołaną uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, która pracowała w składzie: Tadeusz Cichoń – przewodniczący, Anna Wojakiewicz – sekretarz, Paweł Linca, Tadeusz Olszewski i kpt. Witold Sajak z KP PSP w Bochni – członkowie.

Po krótkim przypomnieniu regulaminu i zasad turnieju przystąpiono do pierwszej części rozgrywki.

Był nią test pisemny jednokrotnego wyboru; po 40 pytań dla uczniów z każdej grupy wiekowej. Na rozwiązanie zadań uczestnicy rywalizacji mieli 30 minut. W czasie, gdy komisja sprawdzała testy, uczniowie i ich opiekunowie uczestniczyli w pierwszej części pokazu ratownictwa przedmedycznego w wykonaniu ratowników z JRG PSP w Bochni. W przerwie pokazu Przewodniczący Komisji – druh Tadeusz Cichoń – odczytał wyniki pisemnej eliminacji, po czym 10 finalistów, czterech w grupie pierwszej i po trzech w grupie drugiej i trzeciej, udało się do innej sali, gdzie odpowiadali na 3 pytania ustne, jednakowe dla wszystkich finalistów danej grupy.

Na podsumowanie Turnieju przybył także st. kpt. Czesław Ziaja Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, który wspólnie z członkami Komisji wręczał nagrody i dyplomy.

 

W dalszej części ceremonii dyplomy oraz pluszowe maskotki i zestawy nagród rzeczowych wręczono zdobywcom trzech pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej. Następnie wręczono dyplomy udziału w eliminacji powiatowej pozostałym uczestnikom rywalizacji. Po zrobieniu pamiątkowej fotografii laureatom eliminacji, ustalono szczegóły dotyczące wyjazdu na eliminację wojewódzką.

Trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów, aby w tym roku było jeszcze lepiej.

Eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej